Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Chajim aan de samenstelling van deze website

besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen

ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Zonder schriftelijke toestemming van de webmaster van Chajim is het verboden informatie,

foto's en/of afbeeldingen, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de

website van Chajim op enigerlei wijze te downloaden, verspreiden, publiceren of op welke

andere manier dan ook. Bij schriftelijke toestemming is de gebruiker altijd gehouden de

herkomst en bron van het gepubliceerde te vermelden.

Chajim sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke

aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze

website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook

niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van

informatie die door middel van deze site verkregen is.

Indien u niet genoemd of afgebeeld wilt worden op onze site, dient u dit zelf aan te geven

bij de webmaster.

Chajim behoud ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen

inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met

onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht. Deze disclaimer is onderworpen aan de

wetten van Nederland.

Chajim staat geregistreerd onder KvK nummer 04070898

Chajim is lid van KCZB

Copyright Chajim alle rechten voorbehouden

Meest recente reacties

Deel deze pagina